Svinná u České Třebové

Vítáme Vás v osadě Svinná, která je částí města Česká Třebová. Leží v malebném údolíčku, obklopeném krásnou přírodou. Přesto, že je osada malá (83 obyvatel a má 59 popisných čísel ), žije pestrým společenským životem, o čemž se můžete přesvědčit na jejich stránkách, nebo přímou účastí na jejich akcích.

Ti z Vás, kteří by ji chtěli navštívit, najdou odbočku na silnici spojující Českou Třebovou a Litomyšl, nebo mohou přijet na kole po cyklotrase 4145, která vede z Kozlova do Sloupnice.

Fakta

  • Charakter sídla: vesnice
  • Obyvatel: 109 (30.06.2018)
  • Domů: 61 (2011)
  • Rozloha: 312 ha
  • PSČ: 560 02
  • Zeměpisná šířka: 49°53′52″ s.š.
  • Zeměpisná délka: 16°23′13″ v.d.
Mapa

Historie

Svinná (něm. Swinna), část města Česká Třebová

První zmínka: 1358, panství: Litomyšl, správní okres: Litomyšl (1850-1960), fara: Česká Třebová (od roku 1904 děkanství).

Nevelká vesnička Svinná se nachází mezi lesy 4 km západně od české Třebové na prameništi malého potůčku nedaleko od silnice vedoucí z České Třebové do Litomyšle. Od té je vzdálena 6 km na jihozápad. Byla zřejmě založena při premonstrátské kolonizaci okolní krajiny v průběhu 13. století. Její pojmenování má dle některých pramenů připomínat místní hadovitě se svíjející údolí. Spíše však připomíná místo, na kterém se válely divoké "svině" (divočáci). To bylo později nazýváno jako svinné "místo". V písemných pramenech se poprvé připomíná roku 1358 jako "villa Sweynav" při dělení majetku litomyšlského biskupství (kapituly) a biskupa. Ves sice zůstávala v majetku kapituly, ale úrok z ní měl dostávat biskup. Později v roce 1398 se uvádí jako majetek biskupa mimo jednu kopu úroku a louku, které náležely kustodu litomyšlské kapituly. Tento stav zůstal zachován až do husitských válek. Od dvacátých let 15. století se z majetku litomyšlského biskupství a biskupa postupně konstituovalo pozdější rozsáhlé litomyšlské panství. Do jeho správního obvodu Svinná náležela až do zrušení patrimoniální správy. Po roce 1850 se stala samostatnou a samosprávnou obcí. Při rozsáhlé správní a územní reformě v roce 1960 byla od 1.7.1960 sloučena s obcí Kozlov. Po tomto nepovedeném sloučení se nový správní celek (obec) jmenoval Kozlov - Svinná. Vzhledem k tomu, že se toto sloučení ukázalo jako nevyhovující, byl tento správní celek na základě usnesení pléna OVN v Ústí nad Orlicí z 2.9.1971 rozdělen na dvě samostané obce Kozlov a Svinnou. Ta však svému neblahému osudu neušla. V důsledku tvrdě prosazované integrace obcí v 70. letech 20. století byla s platností od 30.6.1976 sloučena s městem Česká Třebová  a tento stav je zachován dodnes.

Pečeti

Podoba původní pečeti je porvé známa až v roce 1928. Dá se však předpokládat, že je nejméně o 50 let starší. Má kulatý tvar o průměru 31 mm a je ohraničena provazcem. Obsahuje lemovaný renesanční štít, na něm na trávníku vpravo obráceného divočáka, pod ním tři křížky v postavení 2+1. Po obvodu má křížkem uvozený český majuskulní opis:+DECRET+OBCE+++SWINNOVSKE. Později v roce 1854 a také 1866 je její typář použit jako razítko.

V roce 1854 je ve funkci razítka doloženo použití jiného typáře. Má kulatý tvar o průměru 20 mm a obsahuje jen český minuskulní kurentní dvouřádkový nápis: OBEC/SWINNA provázený u dolního okraje dvěma větévkami. Od 90. let 19. století až do 20. let 20. století obecní razítka obsahují českého lva ze zemského znaku a opis obvodu. Později je lev umístěn na štítek. V letech 1940-1945 razítko mimo lva obsahuje opis v německo-českém jazyce. Od května 1945 až do zavedení úředních unifikovaných razítek je užíván jen opis a nápis.